• Ayudas a los proyectos de investigación de los profesores

 

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen assignacions econòmiques per a la realització de projectes d’investigació acadèmica en els centres superiors d’ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana, per a desenvolupar durant el curs acadèmic 2017-2018. [2017/5411]

Ver enlace

DOGV núm. 8074/30.06.2017, pág. 23328